Annons

Handelskammaren tänjer på historien

Under strecket
Publicerad

**I en replik till **min artikel om frihandelsavtalet mellan USA och EU (TTIP) så angriper Maria Ranka och Annette Magnusson (Stockholms handelskammare) mig med en rad märkliga argument (26/11). Repliken framhåller att internationella skiljedomsförfaranden inte är något ovanligt utan har funnits i hundratals år och till och med varit grunden för att motverka konflikter och verka för fred. Att artikelförfattarna medvetet blandar ihop skiljedomstolar som dömer i frågor om krigsförbrytelser med ISDS (Investor state dispute settlement), som hanterar ekonomiska dispyter mellan privata företag och stater, är minst sagt märkligt. Att dessutom hävda ISDS som grunden för fred är verkligen att tänja på historien.

Att internationella skiljeförfaranden finns i många andra handelsavtal är helt sant men det finns få exempel på så långtgående avtal som det som nu diskuteras inom ramen av TTIP. Skiljedomsförfarande och dess konsekvenser är något som på senare år har diskuterats flitigt eftersom antalet frihandelsavtal med liknande mekanismer blir allt fler.

Annons
Annons
Annons