X
Annons
X

Handbok för oss surpuppor

Det finns många sätt att uttrycka vrede. För två veckor sedan skrev Idagsidan om "det sjuka våldet", brutala handlingar som inte står i någon proportion till vad våldsverkaren själv blivit utsatt för. Förra veckan skrev vi om den aggressivitet som ofta uppstår inom parförhållanden: nedsättande kommentarer, sur kritik, gräl, men också en vägran att prata, "bestraffning" genom isande orubblig tystnad och ilskna blickar.
Våra aggressiva reaktioner sitter djupt rotade i oss. Ja, vreden är en helt naturlig del av oss. Utan den skulle vi inte överleva, vare sig som individ eller människoart. Men samtidigt skapar den oerhört många problem, i alla våra relationer och för vårt välmående.
Psykologer har länge intresserat sig för våra aggressioner. Nu har det börjat växa fram ett nytt synsätt: oavsett vad ilskan bottnar i (störd uppväxt, "medfödd" kort stubin och så vidare) går den att kontrollera - utan att man packar in den, vänder den inåt, eller att man omvandlar den till andra, lika svårkontrollerade
reaktioner.
Robert Nays bok Ta makten över din ilska (Svenska förlaget) ger god vägledning för den som tröttnat på spända axlar, uppkörd mage eller dåligt samvete över att man farit ut, igen, eller för den vars omgivning förklarat att "nu får det vara nog med dina utbrott".
Första steget är att lära känna din vrede. Iaktta dig själv i olika situationer. Hur reagerar du, känslomässigt? Hur beter du dig när du blir provocerad?
Andra steget är att ta reda på vad som utlöser den. Varför blir du arg? Vad triggar igång vreden? Vilken roll spelar förväntningar?
Tredje steget är att upptäcka signalerna i tid. Ofta märks reaktionerna i kroppen innan du hunnit sätta ord på vad som sker. I det läget går det att dämpa vreden.
Fjärde steget är att förändra ditt tänkande. I vredesreaktionens spår följer alltid ett visst mönster av tankar, som i sin tur göder ilskan. Dessa tankar går att ersätta med mer konstruktiva sätt att tänka.
Femte steget är att lära sig hålla sig lugn även i pressade situationer. Du får lära
dig olika icke-aggressiva problemlösningar. Och i det sjätte steget tränar du på att införliva vad du lärt dig i din vardag och i ditt fortsatta liv.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X