Recension

Mot strömmenHandbok för enöverkultiverad estet

Under strecket
Publicerad
Annons

I en tid när inredningstidningar och inredningsprogram på tv firar triumfer kan det tyckas följdriktigt att ge ut en nyöversättning av J-K Huysmans roman Mot strömmen från 1884, av Oscar Wilde karakteriserad som ”dekadensens bibel”. Ty i mycket stor utsträckning kan denna bok beskrivas just som en enda lång beskrivning av hur man skall inrätta sin tillvaro i allmänhet och sitt hem i synnerhet på ett heltigenom estetiskt tilltalande sätt.
Nu skulle emellertid Huysmans huvudperson, Des Esseintes, om han levde i dag, knappast se med annat än förakt på den samtida boomen för design och inredning. För Des Esseintes handlar nämligen detta med inredning om att skapa förutsättningar för en tillvaro vid sidan av den vulgära smak som omhuldas av det borgerskap som inte minst de kommersiella tv-kanalernas inredningsprogram vänder sig till. I den meningen är Des Esseintes en karakteristisk representant för den lika
elititiska som esoteriska modernismrörelse som växte fram under 1900-talets första hälft. Vad han eftersträvar är ju att skapa förutsättningar för att på alla fronter i sitt liv kunna bejaka den individualitet som det materialistiskt intresserade, strömlinjeformade borgerskapet i all sin pragmatism hotar att kväva.
Samtidigt kan man inte undgå att förundras över i hur stor utsträckning som Des Esseintes föregriper fundamentala egenskaper inom postmodernismen. Till stor del handlar ju Huysmans roman om att skapa en heltigenom artificiell verklighet i den absoluta simuleringens tecken: en värld där det naturliga simuleras fram genom olika sorters konstprodukter.

I den meningen kan romanen förstås ses som en bejakelse av moderniteten och den samtida tekniska utvecklingen, något som kan te sig märkligt eftersom hela Des Esseintes livsprojekt tycks härröra ur en avsky för den moderna världen. Han flyr ju till sitt lilla hus från den moderna 1800-talsvärldens själva epicentrum, Paris, som i romanen beskrivs
som en värld i kaos och upplösning, där den nya tidens människomassor hotar att uppsluka och förgöra det individuella jaget.

Annons
Annons
Annons