Annons
X
Annons
X

Han ska leda public service-utredningen

Under en presskonferens idag presenterade kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth direktiven för den nya public serviceutredningen, samt den kommitté som ska leda den. Ansvarig för utredningen blir Martin Holmgren, chef över Nacka tingsrätt.

Den kommitté som har tillsatts inför utredningen består av Helene Hillerström Miksche, tidigare chefsjurist på TV4, tv-producenten Leif Jakobsson, länsöverdirektör Katarina Kämpe samt Lars Nord forskare inom medier och kommunikation. Utredningen ska ledas av Martin Holmgren, chef över Nacka tingsrätt och bland annat andre vice ordförande i Granskningsnämnden för radio och tv.

– Det är ett svårt men roligt uppdrag med stor bredd. Men regeringen går tydligt in på de frågor man vill att utredningen ska titta på och de frågor man vill att kommittén ska överväga, analysera och kommentera, säger Martin Holmgren under presskonferensen i Rosenbad.

Utredningen ska i stora drag se över hur uppdraget för radio och tv i allmänhetens tjänst formas, som ska gälla under den nya tillståndsperioden från och med 2014. Frågor som ska ses över är bland andra hur public service ska finansieras i framtiden, om sponsring ska tillåtas som delfinansiering, samt hur oberoendet från kommersiella aktörer ska stärkas. I uppdraget ingår också att utse en referensgrupp med representanter från alla riksdagspartier.

Annons
X

Utredningen börjar omedelbart och uppdraget ska redovisas senast 1 september 2012. En proposition ska läggas fram av riksdagen under 2013 för att ett nytt tillstånd ska kunna börja gälla från första januari 2014.

– Direktiven är konkreta, men inom ramarna för vad detta har kommittén stor frihet att göra sina överväganden och komma fram till förslag. Men utgångspunkten för regeringen är ett starkt oberoende för public service, som ska ses i ljuset av en hårt konkurrensutsatt marknad.

SVT:s vd Eva Hamilton anser att det är positivt att det enligt direktiven står klart att ”SVT fortsatt ska göra varierade och kvalitativa program för alla människor i Sverige”, men negativt att det enligt henne fokuserar hur public service ska bli mindre kommersiella.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Det som är problematiskt är att direktiven i flera fall fokuserar på hur public service ska bli mindre utmanande för de kommersiella aktörerna, inte - som i tidigare utredningar - på hur public service bättre ska kunna svara mot svenska folkets behov. Anledningen till att det svenska medielandskapet står så starkt är ju att kommersiella medier och public service höjt ribban för varandra, säger hon i en kommentar.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X