Annons

Han har kartlagt vägarna ut ur psykisk sjukdom

Publicerad

Vanföreställningar, hallucinationer, förföljelsemani … Få psykiska sjukdomar är så skräckinjagande som schizofreni. Inte blir det mindre ångestladdat när läkaren förklarar att det ofta rör sig om en obotlig och livslång sjukdom.
Men diagnosen schizofreni är ingen slutgiltig dom. Det finns hopp. Modern forskning visar att mellan hälften och två tredjedelar av alla patienter faktisk når fullständig återhämtning eller betydlig förbättring.

– Tyvärr finns det en överdriven pessimism på många psykiatriska kliniker - vilket påverkar patienterna negativt. Man vet att hopp är en väsentlig motor i återhämtningen, men när läkaren beskriver schizofreni som en kronisk sjukdom förmedlas förstås inget hoppfullt framtidsscenario. Risken är att det blir en självuppfyllande profetia, säger psykologen Alain Topor, vars doktorsavhandling Återhämtning från svåra psykiska störningar lades fram vid Stockholms universitet förra hösten.

Annons
Annons
Annons