Hamnarnas säkerhet ska öka

Under strecket
Publicerad
Annons

Malmö De svenska hamnarna måste höja sin beredskap mot terrorhot. På ett par månader ska säkerheten rustas upp så att den svarar mot internationella krav och kostnaderna belastar till sist kunder och passagerare.
Senast den 1 juli ska de omkring 180 största hamnarna i Sverige ha en säkerhet som svarar mot kraven i den internationella koden ISPS, beslutad av FN:s sjöfartsorganisation IMO. I hela världen gäller koden i cirka 20 000 hamnar.
Bakgrunden är terrordåden i New York den 11 september 2001 och syftet bland annat att förhindra att fartyg lastas med sprängmedel och används som terrorvapen. Därför ökas möjligheten till personkontroll.

– Den som går in i ett hamnområde efter den 1 juli ska veta att det finns laglig rätt att visitera människor utan misstanke om brott, säger Helsingborgs tillträdande trafikchef i hamnen, Mats Rosander, till Helsingborgs Dagblad.
Det blir fler stängsel och övervakningskameror som minskar allmänhetens tillträde. Det hälsas med tillfredsställelse av Lars Karlsson, vd för
Köpenhamns och Malmös gemensamma hamnbolag, Copenhagen Malmö Port (CMP):

Annons
Annons
Annons