Hela denna artikel är en annons

Hamnar på topplista över hållbara fonder

Nordea hamnar i topp när Söderberg & Partners, ett fristående analysbolag, listar hållbarhetsarbetet i 1 500 fonder.

– Det är naturligtvis mycket glädjande att vi får högsta betyg. Det är ett kvitto på att vårt arbete ger resultat och att det uppskattas av kunderna, säger Sasja Beslik, Nordeas chef för ansvarsfulla investeringar.

Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea. Foto: Nordea

Foto: NordeaBild 1 av 1

Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea. Foto: Nordea

Foto: NordeaBild 1 av 1
Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea. Foto: Nordea
Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea. Foto: Nordea Foto: Nordea

Nordea tar sig in på toppen av listan med fyra fonder: Nordea Swedish Star, Nordea Emerging Stars Equity, Nordea Klimatfond och Nordea Nordic Stars Equity. Sammanlagt har 33 fondförvaltare på den svenska marknaden har deltagit i undersökningen. Undersökningen bygger på hur aktivt fondförvaltaren har arbetat med bland annat kontakt med bolagsledningar och påverkansarbete.

Miljö och sociala frågor viktiga

En analys från Nordea Fonder visar att företag som arbetar ansvarsfullt och långsiktigt med bland annat miljö och sociala frågor genererar högre avkastning på investerat kapital. Detta kräver ett aktivt engagemang och en långsiktig investeringshorisont, menar Sasja Beslik, Nordeas chef för ansvarsfulla investeringar.

– Vi har sedan 2009 utvecklat vårt arbete med ansvarsfulla investeringar i alla våra fonder, inte bara i ett fåtal som så många av våra konkurrenter. Vi har tillsammans med den svenska förvaltarsteamet ett av de ledande analysteamen i Europa, våra företagsdialoger och fältbesök är unika och vi skapar konkreta resultat. Både genom företagsdialoger och fältbesök men också i relation till avkastningen.

Läs mer artiklar om Nordeas arbete med ansvarsfulla investeringar i Nordeas Fondmagasin.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfosamt på Nordeas bankkontor.

Annons
Annons
Annons