Aktieanalys

Daniel Svensson/ Peter Nilsson: Hamlet Pharma: Effekt eller inte effekt – det är frågan

Hamlet är i sluttampen av en klinisk fas I/II-studie som förhoppningsvis ska visa att bolagets läkemedelskandidat Alpha1H är säkert och har effekt mot cancer i urinblåsan. Resultaten från studien väntas i slutet av juni och blir betydande för bolagets väg framåt.

Uppdaterad
Publicerad
undefined

Hamlet (22,80 kr) utvecklar läkemedel mot olika typer av cancer. Verksamheten bygger på forskning ledd av professor Catharina Svanborg. 1995 upptäckte hennes forskningsgrupp vid Lunds universitet att ett ämne som utvinns ur bröstmjölk har antitumöreffekt utan biverkningar. Substansen kom att kallas HAMLET.

Sedan dess har mycket tid och pengar investerats i forskning kring upptäckten. HAMLET har visat antitumöreffekt i flera olika sorters cancer. Eftersom det är en kroppsegensubstans är risken för toxicitet låg.

Hamlet har skapat en läkemedelskandidat, Alpha1H, baserat på upptäckterna. Alpha1H har visat effekt på tumörceller i provrör. Alpha1H har också visats vara säkert i djurstudier på möss och kaniner.

Just nu pågår en klinisk studie på Alpha1H i patienter med cancer i urinblåsan. Det som undersöks är säkerhetsprofil och effekt. Effekt mäts genom att mäta mängden celler som utsöndras i patienternas urin för att få ett mått på hur mycket Alpha1H påverkar tumören.

Studien startade i maj 2017 och genomförs i Prag. Studien är dubbelblind och placebokontrollerad. Totalt ingår 40 patienter. 20 behandlas med Alpha1H och 20 får placebo. Hamlet håller tidsplanerna och den sista patienten behandlas tredje veckan i maj. I juni kommer alla patienter att ha gått igenom uppföljningar. Efter det ska resultaten analyseras. I slutet av juni kan vi således räkna med att få besked om hur studien fallit ut.

Patienterna kommer också att följas upp längre fram för att se om Alpha1H har långtidseffekter. Hamlet skyddas av fem olika patentfamiljer som totalt innefattar 47 patent.

Vi har tidigare analyserat Spotlightnoterade Hamlet och landade då i ett neutralt råd. Hur är förutsättningarna idag?

Hamlet Pharma Maj 2019
VD: Mats Persson
Styrelseordförande: Catharina Svanborg
Antal anställda: 1
Nyckelpersoners ägande: Cirka 50 %
Lista: Spotlight Stockmarket
Aktiekurs: 22,80 kr
Antal aktier ink. utspädn: 33,6 miljoner
Börsvärde: 766 Mkr
Nettokassa: 15 Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka -15 Mkr
Källa: SvD Börsplus /Bolaget Räknat på max antal aktier.

Börsplus syn på Hamlet Pharma

Det här är en förhoppningsaktie, alltså ett entreprenörsdrivet utvecklingsbolag med minimala intäkter och högtflygande planer. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier (se faktaruta längst ner). Plus insikten att det vanligaste utfallet är att investerarna förlorar nästan hela insatsen.

———

1. Incitament nyckelpersoner

Grundare och styrelseordförande Catharina Svanborg äger cirka hälften av aktierna i Hamlet. Det är ovanligt att grundaren lyckats behålla en så stor andel när bolaget kommit så pass långt som Hamlet har gjort.

I övrigt har nyckelpersoner inget ägande att tala om.

2. Track record nyckelpersoner

Hamlets laguppställning har sammantaget betydande kompetens inom klinisk forskning och läkemedelsutveckling. Grundare och styrelseordförande är professor Catharina Svanborg. Svanborg är en ansedd forskare och bland annat ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin. Vd Mats Persson har lång erfarenhet inom läkemedelsutveckling och klinisk forskning.

3. Trovärdighet för produkt och strategi

Marknaden för behandling av cancer i urinblåsan är stor. I USA upptäcks cirka 80 000 nya fall årligen. Skulle Hamlet lyckas i den pågående studien är värdet dock betydligt större än marknaden för cancer i urinblåsan. Det skulle istället ses som en validering av forskning och koncept. Det skulle öppna upp för behandling av en uppsjö olika cancerformer.

Resultaten från den pågående studien kommer självklart att vara viktiga. Visar det sig att Alpha1H har antitumöreffekt valideras den tidigare forskningen och caset stärks. Det kommer sannolikt att innebära en stigande aktiekurs och underlätta ytterligare kapitalanskaffningar för att ta projektet längre.

Oavsett om resultaten ger tydliga effektbesked eller inte går Hamlet vidare i nästa steg givet att säkerhetsprofilen är god. Bolaget planerar för en doseskaleringsstudie för att hitta den optimala behandlingsdosen. Hur nästa behandlingsstudie efter det ska utformas kommer att vara avhängigt input från myndigheter som till exempel amerikanska FDA. De patienter som har behandlats i den pågående studien ska dessutom följas upp under två år för att utröna eventuella långtidseffekter.

Hamlets målsättning är att någonstans på vägen hitta en stark partner som kan driva projektet vidare. Hur och i vilket steg det kan tänkas ske är oklart. Förmodligen blir det i form av en licensaffär som innebär förskott, milstolpsbetalningar och royalties till Hamlet.

Hamlet står och faller inte med den pågående studien inom blåscancer. Planer finns för andra cancerindikationer. Bolaget har etablerat kontakt med brittiska forskare inom hjärntumörsområdet och samarbetar med en större medicinteknisk aktör för att utveckla en teknik för administration av Alpha1H till patienter med hjärntumörer. Vi lär få höra mer om detta projekt framöver.

4. Nödvändiga antaganden i ett optimistiskt scenario

  • Positiva resultat från den pågående fas I/II-studien

På sikt kan man tänka sig många värdedrivande och viktiga moment för Hamlet. På kort sikt överskuggas dock allt av hur utfallet i den pågående studien blir.

En sak att ha i åtanke som aktieägare är att det inte alls är ovanligt att resultat från kliniska studier till viss del är otydliga. Vi kan till exempel spekulera i att Alpha1H har en god säkerhetsprofil och kanske visar antitumöreffekt i en del patienter men inte alla. Hur ska det tolkas och vilken blir aktiemarknadens reaktion då? Vi har inte svaret på den frågan.

Hamlet Pharma i ett optimistiskt scenario

Hamlet Pharma Idag Tänkbart 2020
Avklarad milstolpe Pågående fas I/II studie Ytterligare studier
Kommande värdedrivare (i) Positiva studieresultat Licensaffär
Värderingsmodell (ii) e.m e.m
Resultatnivå, årstakt Cirka -15 Mkr Negativt
Börsvärde, Mkr (iii) 766 Mkr 1 500 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) 100%

Optimistiskt scenario

Hamlet värderas idag till cirka 750 Mkr. Det kan tyckas högt men hänger helt och hållet på hur studieresultaten faller ut. Om Alpha1H visar sig ha en tydlig antitumöreffekt är värderingen och mer där till kanske rimligt.

Om Hamlet i ett optimistiskt scenario når så pass långt att forskarvärlden blir överens om att Alpha1H kan bli ett viktigt verktyg i kampen mot cancer kommer bolaget att värderas till många miljarder. Innan vi är där kanske det krävs en eller ett par studier till.

Pessimistiskt scenario

I det omedelbara perspektivet är resultaten från den pågående kliniska studien det största riskmomentet. Om ingen effekt kan påvisas kommer aktiemarknaden att bli besviken. Det kommer att försvåra framtida kapitalanskaffningar vilket riskerar att sätta hela skeppet i gungning.

Hamlet genomförde en riktad nyemission i februari som tillförde kassan cirka 10 Mkr. Vi bedömer att kassan i dagsläget är cirka 15 Mkr. Emissionen sockrades med teckningsoptioner som kan tillföra Hamlet cirka 25 Mkr till längre fram i år och i början av 2020. Ytterligare kapitaliseringar på vägen är troligt.

Börsplus slutsats

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Hamlet ger ett seriöst intryck. Vi kan konstatera en viss försening sedan den ursprungliga planen vid notering 2015 men på det hela taget har bolaget levererat vad som utlovats.

Vi är positivt inställda till Hamlet men med bara veckor kvar tills resultaten från den pågående studien ska stå klara vågar vi varken säga bu eller bä. Man vet aldrig hur aktiemarknaden reagerar men en gissningen är en brant stigande aktiekurs om studieresultaten faller ut väl och en brant fallande aktiekurs om ingen effekt kan påvisas.

Vi vågar inte ställa oss i skottlinjen utan tittar på från sidan.

Betyg: 3 av 6
Annons
X
Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X