Halvt G7-steg mot större skuldlättnad

Trots stora svårigheter att enas förklarade de tunga industriländerna i G7 i går att de är villiga att skriva av ”upp till 100 procent” av de fattigaste ländernas skulder till internationella institutioner.

Under strecket
Publicerad
Annons

– Det är de rika länderna som hör de fattigas röster och visar att ingen orättvisa kan vara för evigt, sade Storbritanniens finansminister Gordon Brown när G7-ländernas finansministermöte avslutades i London i går.
Enligt Gordon Brown gäller erbjudandet alla ”multilaterala” skulder för de länder som ingår i det gamla skuldlättnadsinitiativet HIPC. Det rör sig om ungefär tre dussin länder, mest i Afrika, som redan fått eller är på väg att få stora delar av sina utlandsskulder efterskänkta. Men den brittiska idén är att de snarast ska kunna bli av med alla skulder, åtminstone till multilaterala långivare som Världsbanken och IMF.
Hur detta ska gå till mer i detalj stod inte klart direkt efter mötet men frågan kommer upp igen senare, bland annat när G8 ska hålla toppmöte i Gleneagles i Skottland i juli.
Länderna i Afrika söder om Sahara har skulder på omkring 70 miljarder dollar till multilaterala långivare.
Däremot fick Storbritannien inte stöd av alla för sitt förslag att inrätta en ny lånefinansierad
”mekanism” kallad International Finance Facility (IFF) med avsikt att fördubbla de rika ländernas u-landsbistånd till omkring 100 miljarder dollar om året. I Europa har britterna i princip fått stöd för IFF-förslaget, åtminstone på försök i mindre skala.
Men USA:s vice finansminister John Taylor vidhöll att amerikanerna inte kan ställa upp bakom IFF. Den amerikanska kongressen kan inte godta budgetar mer än för ett år i taget och USA föredrar att öka sitt bistånd på annat vis, förklarade John Taylor.
Det brittiska förslaget att sälja ut en del av guldreserverna i Internationella valutafonden (IMF) för att kunna skriva av mer skulder åt fattiga länder ska utredas vidare av IMF.
I går diskuterade G7-länderna också Kinas möjligheter att släppa sin valuta fri att åtminstone börja stiga i kurs. Kina har länge lovat en flexiblare kurs i framtiden, men den kinesiske finansministern Jin Renqing gav i går ingen tidtabell.
I övrigt upprepade G7 sin sedvanliga maning till ”flexiblare valutor”. USA lovade att
minska sitt budgetunderskott, medan européerna och Japan åter lovade att genomföra strukturreformer för att främja sin ekonomiska tillväxt. G7 efterlyste också ökad öppenhet inom Opec för att minska svängningarna i oljepriset.
Gordon Brown har liknat de brittiska förslagen för Afrika vid en ny ”Marshallplan”, alltså det massiva stöd från USA som starkt bidrog till att lyfta Europa ur spillrorna efter andra världskriget.
Gårdagens överläggningar följde på en arbetsmiddag i fredags kväll, då hedersgästen Nelson Mandela åter manade de rika länderna att skriva av alla sina kreditkrav på Afrika, till 100 procent.
Johan Myrsten
08-135264 johan.myrsten@svd.se
G7 (Group of Seven) har i cirka 30 år varit en diskussionsklubb för USA, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien och Kanada - samt företrädare för EU. G7:s finansministrar diskuterar regelbundet sin ekonomiska politik och har vid några tillfällen enats om viktiga ändringar i ränte- och valutapolitiken.

Annons
Annons
Annons