Halverade kötider förvånar

Trängseln halverades på de stora infartslederna under Stockholmsförsökets första dag. Den stora effekten förvånar trafikforskare, eftersom trycket på vägarna redan dagen före var så lågt.

Under strecket
Publicerad

Totalt minskade trafiken med 25 procent, men trängseln minskade med upp till 50 procent. Det gör trafikforskare förbryllade.

Annons

Totalt minskade trafiken med 25 procent under försökets första dag jämfört med dagen innan.
Men minskningen varierade kraftigt. Det så kallade centralstråket (Klarastrandsleden–Centralbron–Johanneshovsbron), innerstadens nordsydliga axel, påverkades allra mest.
– I stället för 25 procent så var minskningen där 30–40 procent. Väldigt stora minskningar såg man också på de västra infarterna, säger Jonas Eliasson, trafikforskare på konsultföretaget Transek som gör mätningar åt Stockholms stad.

Den minskade flödet av bilar halverade trängseln på flera stora infartsleder.
Det hade inte forskarna räknat med, eftersom trängseln redan dagen innan försöket inleddes var så låg.
Forskarnas mått på trängsel är hur mycket längre tid det tar i procent att åka en viss sträcka jämfört med fritt flöde.
– Det procenttalet gick ner från ganska modesta 50 procent till runt 25, säger Jonas Eliasson.
Trafikflödet från Lidingö minskade inte helt oväntat allra minst. Lidingötrafiken är inte avgiftsbelagd.
– Restiden på Lidingövägen gick faktiskt upp. Det var den enda vägen i innerstan där restiden ökade lite grann, säger Jonas Eliasson.

Annons
Annons
Annons