Annons

Halverad förlust för Labs2

Labs2 redovisar ett resultat efter skatt på -32,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2008 (-65,3). Per aktie var resultatet -0:08 kronor (-0:24).

Under strecket
Direkt
Publicerad

Resultatet före av- och nedskrivningar uppgick till - 0,9 miljoner kronor (-4,6). Rörelsens intäkter hamnade på 9,9 miljoner kronor (15,4). Kassaflödet för perioden uppgick till 3,6 miljoner kronor (-2,8). Under början av 2009 har en betalning om 5,7 miljoner kronor inkommit från Viaeuropa, skriver Labs2 i rapporten.

För perioden januari-december redovisar bolaget ett resultat efter skatt på -51,6 miljoner kronor (-79,8). Intäkterna för perioden landade på 42,5 miljoner kronor (100).

Annons
Annons
Annons