Annons
X
Annons
X

”Halvera antalet studenter på universiteten”

Den enda rimliga vägen framåt måste vara att ge högskola och universitet olika uppgifter. Och att halvera antalet studenter på både Lunds och Uppsala universitet. Det skriver professor Ulf Danielsson.

(uppdaterad)
Debatten om högskolan
[object Object]
Ulf Danielsson Foto: Daniella backlund

DEBATT | UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Dick Harrison har rätt i sin kritik av svensk högskoleutbildning. Dagens system premierar volym och universiteten tävlar om att locka studenter utan egentliga förutsättningar att klara studierna. I praktiken löser man problemet genom att mer eller mindre medvetet sänka kraven medan man intalar sig att det handlar om pedagogisk utveckling och anpassning av utbildningen till arbetsmarknadens behov. Alla tror sig tjäna på systemet och håller god min. Studenterna får sin examen, universiteten sina pengar och staten kan redovisa bra siffror.

Men på lång sikt blir alla förlorare. Inte minst alla de duktiga och ambitiösa studenter som inte får den utbildningsnivå de förespeglas och på så sätt förvägras möjligheten att utveckla sin fulla potential.

Orsakerna till att det blivit så här kan som Harrison antyder delvis sökas i fördelningssystemet och en dåligt fungerande skola, men det handlar också om det sätt på vilket högskolan vuxit under åren. Spännvidden i förväntningar och förkunskaper har helt enkelt blivit för stora och det är kvaliteten som blir lidande.

Annons
X

Den enda rimliga vägen framåt måste vara att differentiera uppgifterna för universitet respektive högskolor och att se över dimensioneringen. Med bibehållen finansiering bör antalet studenter vid universiteten reduceras samtidigt som söktrycket och antagningskraven därmed ökar. En rimlig nivå för universitet som Uppsala och Lund vore en halvering av antalet studenter med sikte på att kvalitetsmässigt hålla högsta internationella standard. Utbildningen av de breda studentgrupperna bör vara ett ansvar för högskolorna. Det kan dels handla om rena yrkesutbildningar där den regionala förankringen kan spela en viktig roll men också om utbildningar på kandidatnivå som förbereder för vidare masterstudier vid ett universitet i en annan del av landet. För den stora majoriteten av studenter är den forskningsanknytning som flera av de stora universiteten i sina bästa stunder kan erbjuda väsentligen onödig.

En differentiering mellan olika universitet och högskolor handlar inte om att det ena är finare än det andra. Det handlar om olika uppgifter. Dagens system där universiteten blandar överakademiserade yrkesutbildningar med högre utbildning på låtsas gynnar inte någon.

Ulf Danielsson

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  professor i teoretisk fysik, Uppsala Universitet

  Annons

  Ulf Danielsson

  Foto: Daniella backlund Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X