Halvårs fängelse för oljespill

Kaptenen på fartyget Full City, som grundstötte i Skagerrak i somras, dömdes på måndagen av en domstol i Norge till sex månaders fängelse för att ha brutit mot lagarna om fartygssäkerhet och förorening.

Under strecket
NTB, TT
Publicerad
Annons

Till grund för domen låg att varken kaptenen eller någon annan ombord på fartyget kontaktade huvudräddningscentralen eller närmaste kustradiostation då Full City drev redlöst mot land.

”En nödsituation uppstod med fara för grundstötning och senare överhängande fara för oljeutsläpp”, skriver domstolen i sin motivering. ”Ändå sändes inget varsel ut och inte heller då Full City var i kontakt med VTS (trafikcentralen) i Brevik via radio upplystes det om att fartyget var i nöd”.

Annons
Annons
Annons