Annons

Hälsosamtal för alla kan förebygga sjukdomar

Landstingen bör erbjuda hälsoundersökningar och hälsasamtal till alla 40-, 50- och 60-åringar. Enligt socialstyrelsen beror minst 20 procent av den totala sjukvårdsbördan i Sverige på ohälsosamma levnadsvanor. Men antalet som insjuknande i välfärdssjukdomar går att påverka, skriver företrädare för Centerpartiets välfärdspolitiska grupp.

Under strecket
Publicerad

Varje år drabbas 32 000 människor av hjärtinfarkt. En sjukdom som är den enskilt vanligaste dödsorsaken i Sverige och som inte bara påverkar den egna individen utan också familjen och de nära runt omkring. De största riskfaktorerna för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar hänger ihop med våra levnadsvanor och är en direkt följd till vad vi äter, dricker och hur vi motionerar.

För att öka kunskapen om hur våra levnadsvanor och minska riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdomar vill Centerpartiets välfärdsgrupp att varje landsting erbjuder interventionsprogram med hälsoundersökningar och hälsosamtal till alla 40-, 50- och 60-åringar.

Annons
Annons
Annons