Annons

Hälsorisker förbises av Trafikverket

Hälsoriskerna med att åka i Förbifart Stockholm nämns inte i Trafikverkets information som just gått ut till hushållen. Informationsskyltar om föroreningshalter kan i framtiden informera om den farliga luften så att känsliga personer kan undvika att åka där. – Det är helt makalöst att lämna över åt enskilda att göra en hälsobedömning av sig själv och sina barn! säger Marianne Jarl, ombudsman på Astma- och allergiförbundet.

Under strecket
Publicerad

Marianne Jarl, ombudsman på Astma- och allergiförbundet, är kritisk till att känsliga personer ska avgöra själva om de är friska nog att åka i Förbifart Stockholm.

Foto: LARS PEHRSONBild 1 av 1

Marianne Jarl, ombudsman på Astma- och allergiförbundet, är kritisk till att känsliga personer ska avgöra själva om de är friska nog att åka i Förbifart Stockholm.

Foto: LARS PEHRSONBild 1 av 1
Marianne Jarl, ombudsman på Astma- och allergiförbundet, är kritisk till att känsliga personer ska avgöra själva om de är friska nog att åka i Förbifart Stockholm.
Marianne Jarl, ombudsman på Astma- och allergiförbundet, är kritisk till att känsliga personer ska avgöra själva om de är friska nog att åka i Förbifart Stockholm. Foto: LARS PEHRSON

I dagarna har information om motorvägsprojektet Förbifart Stockholm landat i brevlådorna till 900 000 hushåll i Stockholmsregionen. I det 20-sidiga bladet beskrivs Förbifart Stockholm som en ”En trygg resa - tunnellösningen som skonar miljö och människor”. Myndighetens egna beräkningar av hälsokonsekvenserna av motorvägen - med 20-30 förtida dödsfall per år på grund av luftföroreningar i tunneln - nämns inte.

Annons
Annons
Annons