Hela denna artikel är en annons

Hållbart sparande är som en matbutik

Det växande intresset för hållbart sparande kan liknas vid en matbutik: När konsumenterna efterfrågar ekologiska varor, ökar trycket på butiken – och därmed på marknaden – att utveckla sortimentet.

Men den snabba tillväxten tvingar hela industrin – från matvarukedjor till restauranger, hotell och offentliga inrättningar – att förbereda sig på en fortsatt tillväxt.

Foto: Aleksandar MijatovicBild 1 av 1

Men den snabba tillväxten tvingar hela industrin – från matvarukedjor till restauranger, hotell och offentliga inrättningar – att förbereda sig på en fortsatt tillväxt.

Foto: Aleksandar MijatovicBild 1 av 1
Men den snabba tillväxten tvingar hela industrin – från matvarukedjor till restauranger, hotell och offentliga inrättningar – att förbereda sig på en fortsatt tillväxt.
Men den snabba tillväxten tvingar hela industrin – från matvarukedjor till restauranger, hotell och offentliga inrättningar – att förbereda sig på en fortsatt tillväxt. Foto: Aleksandar Mijatovic

Det växande intresset för hållbart sparande kan liknas vid en matbutik: När konsumenterna efterfrågar ekologiska varor, ökar trycket på butiken – och därmed på marknaden – att utveckla sortimentet.
Svenskarnas dragning till ekologiska matvaror slog alla rekord 2014. Siffrorna för 2015 är ännu inte sammanställda, men halvvägs genom året var marknaden på god väg mot nya rekord.

Tillväxten sker förvisso från låga nivåer. Än så länge motsvarar den ekologiska maten betydligt mindre än 10 procent av livsmedelsbranschens omsättning, där konsumenterna själva står för den största tillväxten.

Större efterfrågan på ekologisk mat

Men den snabba tillväxten tvingar hela industrin – från matvarukedjor till restauranger, hotell och offentliga inrättningar – att förbereda sig på en fortsatt tillväxt. Och med större efterfrågan på ekologisk mat, ökar omställningstakten också inom den bakomliggande industrin och jordbruken. Aktuella siffror saknas, men inom exempelvis mejeriindustirn ökade efterfrågan på ekologisk mjölk med 8 procent under 2014. Det här är i någon mening precis vad som försiggår i finansbranschen.

– Vi tycker att det är extra viktigt att presentera ansvarsfulla sparformer för pensionen, vilket kunderna kan välja redan idag. Det är betydelsefullt eftersom din pension är långsiktig och kan göra större skillnad under tiden du sparar jämfört med, som exempel, att handla ekologisk mat. Tittar man på pensionen som fenomen finns det all anledning att tänka till på i vilken framtid man vill spendera sin framtida lön. I takt med att vi ser att intresset för hållbarhet ökar är det viktigt att alla branscher hänger med och tar sitt ansvar för att bidra till en hållbar utveckling, säger Britta Burreau, vd för Nordea Liv & Pension.

Kapitalismens spelregler är i den bemärkelsen enkla

Det finns ett skäl till att aktiemarknaden har liknats vid en gränslös demokrati. På varje aktie går det som regel en röst. När bolagsstämmorna en gång per år går av stapeln, har ägarna sin chans att säga sitt om företagens verksamhet.

Kapitalismens spelregler är i den bemärkelsen enkla. Flest röster vinner. Och få aktörer har lika mycket att säga till om som pensionkapitalet. Bara de fyra största AP-fonderna äger svenska aktier till ett värde om närmare 150 miljarder kronor - en makt som regelbundet utnyttjas på svenska bolagsstämmor. Därutöver äger svenskarna tjänstepensioner för över 2 000 miljarder, premiepensioner för omkring 800 miljarder och privata försäkringar till ett belopp på närmare 1 000 miljarder.

I slutändan utgör svenskarnas pensionspengar en delvis outnyttjad källa till inflytande över näringslivet.

Men i likhet med matindustrin börjar kraven öka: I stället för att välja bort besprutade äpplen till förmån för ekologiskt odlade, vill fler och fler sparare välja bort vårdslösa företag till förmån för bolag som tar ett större ansvar för exempelvis miljön. Exakt hur snabbt detta engagemang växer är svårt att avgöra i avsaknad av tillförlitliga mätmetoder. Enligt GSI Alliance växte andelen tillgångar som förvaltas med sådan hänsyn från 21 till omkring 30 procent av hela världens tillgångar under professionell förvaltning. Det handlar med andra ord om substantiella belopp.

– Finansmarknaden och pensionskapitalets muskler är otroligt viktiga när det kommer till att driva en hållbar utveckling. Allteftersom fler kunder uppmärksammar vilken möjlighet de har att påverka, kommer intresset öka för att investera rätt för den framtid man vill leva i. Det skapar vi förutsättningar för, avslutar Britta Burreau.

Läs mer om Nordeas arbete med ansvarsfulla investeringar här.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfosamt på Nordeas bankkontor.

Annons
Annons
Annons