Annons

”Hållbart elsystem kan uppnås med förnybart”

Lennart Söder.
Lennart Söder. Foto: KTH

Kärnkraft är inte så pålitlig och möjlig att planera som artikelförfattarna påstår, skriver professor Lennart Söder i en replik.

Under strecket
Publicerad

Energidebattören Lars-Evald Kaliff och KTH-professorn Janne Wallenius skriver i Svenska Dagbladet under rubriken ”Med ny teknik kan elsystemet bli hållbart”. Deras tes är att ”det går att ersätta dagens befintliga sju svenska kärnkraftsreaktorer med 150 små blykylda reaktorer”.

Det är självklart intressant att utveckla ny teknik, men argumentationen kring elsystemet är dock tveksam, de skriver: ”Idag börjar vi närma oss den nivå på vindkraft som är optimal, dels systemtekniskt dels ekonomiskt då för mycket vindel ger alltför instabila priser som äventyrar hela marknadsprissättningen på elmarknaden ....”. I Energimyndighetens prognos från 17 juli, 2020 gör man bedömningen att vi i Sverige kommer öka mängden vindkraft från 20 TWh 2019 till 43 TWh 2023, det vill säga om tre år. Ny vindkraft byggs på marknadsmässiga grunder utan subventioner. Vi ser därmed en kraftig utbyggnad framför oss inom dagens elmarknads ramar.

Annons
Annons
Annons