Hela denna artikel är en annons

Hållbarhet mycket mer än miljö

Hållbarhet är mer än bara miljö. Orden kommer från Hans Ek, ansvarig för ägarfrågor i SEB:s fondbolag, och pekar på en förändring som samhället är mitt uppe i.

– Hållbarhet är inte bara miljö, det är vi som kapitalförvaltare väldigt medvetna om. Vi försöker att hantera samhällsfrågor som vi menar är viktiga att hantera och som går inom hållbarhet, säger han.

Foto: Monkey Business Images

Hållbarhet är en självklarhet för de flesta bolag men ibland kan det vara svårt att peka ut vad som exakt går under hållbarhetsparaplyet. För att effektivisera och konkretisera arbetet har Hans Ek och hans kollegor på SEB:s fondbolag valt ut fem fokusområden inom hållbarhetsfrågor. Det innebär inte att andra frågor exkluderas utan att just dessa fem får extra fokus under en period.

Vilka frågor som SEB driver styrs mycket av de frågor andelsägarna, de som investerar i fondera, anser är viktiga. Det innebär att en vanlig fondsparare i stor utsträckning är med och påverkar, hela vägen in i styrelserum.

– Det är två miljöfrågor där vi fokuserar på palmolja och kolanvändning inom energisektorn samt två frågor inom mänskliga rättigheter där vi fokuserar på gruvindustrin och tillgången på medicin i u-länder. Den femte frågan är kvinnor inom bolagsstyrelser, berättar Ek.

Drivit fråga hårt sedan 2010

Enligt en undersökning av Kollegiet för svensk bolagsstyrning är andelen kvinnor i svenska börsbolagsstyrelser är 31,6 procent, men i de cirka 30 bolag där SEB:s fondbolag är representerat i valberedningen är det 38 procent. Den stora frågan är såklart, varför är det så? Hans Ek svarar.

– Det är ett fokusområde för oss och vi har drivit frågan hårt sedan 2010. Vi har också samarbetat med andra institutioner som har samma driv i frågan. Vi har heller inte tummat på något, inte gett oss utan fortsatt att arbeta för en förändring, säger han.

Arbetar brett med fokus

Under det senaste året har Ek och hans kollegor framför allt fokuserat på mindre bolag då de ofta ligger efter på grund av ägarförhållanden och bristen på nätverk. I det läget krävs det mer stöttning för att hitta rätt kandidater. Men arbetet gäller inte enbart frågan kring kvinnor i bolagsstyrelser utan man arbetar på samma sätt med exempelvis mänskliga rättigheter och användning av palmolja och kol inom energisektorn.

– Vi kan sätta igång diskussionen, särskilt på mindre företag. Vi har också erfarenhet från hur andra bolag har agerat och kan då påvisa positiva effekter i att ta ny kompetens i styrelserummet. Vi kan bidra med allt från kandidater till nya sätt att tänka. Det är en fördel med att släppa in en institution som oss, vi har kunskap och erfarenhet, säger Ek.

Ni har en framgångsrik femårsperiod bakom er, nämn ett par viktiga utmaningar de kommande fem åren?

– Det är två saker, dels att vi vill se fler kvinnor på vd-poster. I dag är det färre än 15 kvinnliga vd:ar på Stockholmsbörsen, då pratar vi om sammanlagt cirka 350 bolag. Det håller inte, men att tillsätta vd är en styrelsefråga så med fler kvinnor i styrelserna så händer det förhoppningsvis något här också. Det andra är att ge bolag, framförallt mindre bolag, kunskapen att pusha kvinnor till att våga och få möjligheten att ta uppdrag och våga utvecklas. Det i sin tur kommer att leda till fler kvinnor på tyngre poster och ett bättre företagsklimat, avslutar Hans Ek.

Foto: Monkey Business Images Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons