Annons

”Hållbarhet måste sättas främst i AP-fonderna”

Riksdagens pensionsgrupp föreslår nu förändringar systemet med AP-fonderna. Förslaget är ett steg i rätt riktning men vid en konflikt mellan avkastning och hållbarhet, bör hållbarhet vara ett överordnat mål. Det skriver flera organisationer gemensamt, som driver frågan om schyssta pensioner.

Under strecket
Publicerad

Brister och framsteg i AP-fondsförslag
Pensionsgruppens förslag till förändringar av AP-fonderna har mött hård kritik. Förslaget innehåller dock viktiga steg mot schysstare pensionsinvesteringar. Men det finns brister och frågetecken. Ska avkastning fortsätta att vara överordnat respekt för mänskliga rättigheter och att hejda irreversibla klimatförändringar?

Dagen innan midsommarafton presenterade Finansdepartementet förslaget om förändringar i AP-fondssystemet (Ds 2015:34). Det är ett resultat av förhandlingar inom riksdagens pensionsgrupp som består av regerings- och allianspartierna. Förslaget innebär bland annat att antalet AP-fonder blir färre och att en ny myndighet, AP-fondsnämnden, blir huvudman för buffertkapitalet – de 1200 miljarder som förvaltas av Första till Sjätte AP-fonden.

Annons
Annons
Annons