Annons

Lägenheterna med soluppvärmd bastu

Hållbarheten är ett bostadsprojekt i Malmö där E.ON och hyresgästerna gemensamt testar och utvecklar hållbara lösningar.

Bastun värmas upp med hjälp av solenergi.

Bastun värmas upp med hjälp av solenergi.

Hållbarheten är ett bostadshus med åtta lägenheter där hyresgästerna är pionjärer i hur man kan leva ett liv i en energismart värld.

Hållbarheten är ett bostadshus med åtta lägenheter där hyresgästerna är pionjärer i hur man kan leva ett liv i en energismart värld.

De boende har koll på sin förbrukning via läsplattan i lägenheten.

De boende har koll på sin förbrukning via läsplattan i lägenheten.

Bastun värmas upp med hjälp av solenergi.

Bastun värmas upp med hjälp av solenergi.

Hållbarheten är ett bostadshus med åtta lägenheter där hyresgästerna är pionjärer i hur man kan leva ett liv i en energismart värld.

Hållbarheten är ett bostadshus med åtta lägenheter där hyresgästerna är pionjärer i hur man kan leva ett liv i en energismart värld.

De boende har koll på sin förbrukning via läsplattan i lägenheten.

De boende har koll på sin förbrukning via läsplattan i lägenheten.

1/4
Bastun värmas upp med hjälp av solenergi.

Bastun värmas upp med hjälp av solenergi.

2/4
Hållbarheten är ett bostadshus med åtta lägenheter där hyresgästerna är pionjärer i hur man kan leva ett liv i en energismart värld.

Hållbarheten är ett bostadshus med åtta lägenheter där hyresgästerna är pionjärer i hur man kan leva ett liv i en energismart värld.

3/4
4/4
De boende har koll på sin förbrukning via läsplattan i lägenheten.

De boende har koll på sin förbrukning via läsplattan i lägenheten.

Hållbarheten är ett nybyggt bostadshus Västra Hamnen i Malmö med åtta lägenheter, elbilar, mikroproduktion, över 100 mätpunkter per lägenhet, energilagring, orangeri samt gemensam soluppvärmd pool och bastu.

Men det är samtidigt ett bostadslaboratorium, där hyresgästerna testar och hjälper till att utveckla hållbara lösningar. Framgångsrika koncept kan därefter exporteras till andra bostäder i stor skala och göra viktig skillnad på sikt. Merparten av lägenhetsinnehavarna har tillgång till el- eller biogasbil, och är på så sätt med och utvärderar lösningar för hållbara transporter.

– Våra hyresgäster är pionjärer för hur vi kan leva våra liv i en mer energismart värld. Vår förhoppning är att de lärdomar vi får genom att studera de boendes energiförbrukning och deras upplevelse av ett hållbart boende, går att översätta till vilket hem som helst i framtiden, säger Johan Mörnstam, ansvarig för utvecklingsprojekt på E.ON.

I lägenheterna provas fjärrvärme, biogas och värmepumpar för att se vad som är mest effektivt. Via surfplatta eller smartphone kan hyresgästerna mäta, styra och följa upp sin energiförbrukning, även när de inte är hemma. Systemet kan också automatiskt styra förbrukning till de timmar då priset är lägst. Men det kanske allra mest uppseendeväckande med Hållbarheten är att hyresgästerna även producerar sin egen el – på taket finns solfångare, solceller och till och med ett vindkraftverk. Detta blir till värme, varmvatten och el, och blir det överskott kan det säljas tillbaka till E.ON och på sätt minska energikostnaden ytterligare.

– Vi vill visa på att det går att leva energieffektivt och hållbart utan att göra avkall på komforten, säger Johan Mörnstam.

Annons
Detta är en annons från E.ON, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.