Hållbara förslag höll hela vägen till Paris

Hållbarhet och företagsansvar engagerar många studenter. Genom studenttävlingen Sustainergies Cup har de kunnat visa hur företag kan arbeta med hållbarhetsfrågor i praktiken. Estelle Joubert Westling kammade hem 25000 kronor och en Parisresa med tävlingens bästa bidrag.

Under strecket
Publicerad
Annons

En grupp studenter från Stockholms universitet och Handelshögskolan fick en idé förra året. De tyckte att hållbarhetsfrågor – företagens ansvar i samhället – var högintressant men tyckte att de goda förslagen behövde samlas ihop.

Simon Werbart Flato, initiativtagare till Sustainergies och med examen från Stockholms universitet, hade läst alla kurser som finns om hållbarhet, men saknade den praktiska kopplingen till företag och deras hållbarhetsarbete. Så när han startade Sustainergies förra året hakade flera studenter på. Det utmynnade i en tävling med fokus på företagens ansvar och hållbarhet, med praktiska lösningar för hållbarhetsarbetet i företagen.

Annons
Annons
Annons