Annons

Hållbar välfärd kan inte mätas med BNP

Att skapa en ny syn på tillväxt är nödvändigt. BNP har fundamentala svagheter eftersom den inte ser till människors välbefinnande och inte heller om produktionen kan upprätthållas i framtiden. Därför behövs ett nytt sätt att räkna som nu håller på att arbetas fram. Det skriver Kirk Hamilton, Världsbanken, Thomas Sterner, Göteborgs universitet, och Johan Schaar, Sida.

Under strecket
Publicerad

Kirk Hamilton, ledande ekonom hos Världsbanken, Thomas Sterner, professor Göteborgs universitet, och Johan Schaar, avdelningschef Sida.

Foto: WORLD BANK, GÖTEBORGS UNIVERSITET OCH SIDA Bild 1 av 1

Kirk Hamilton, ledande ekonom hos Världsbanken, Thomas Sterner, professor Göteborgs universitet, och Johan Schaar, avdelningschef Sida.

Foto: WORLD BANK, GÖTEBORGS UNIVERSITET OCH SIDA Bild 1 av 1
Kirk Hamilton, ledande ekonom hos Världsbanken, Thomas Sterner, professor Göteborgs universitet, och Johan Schaar, avdelningschef Sida.
Kirk Hamilton, ledande ekonom hos Världsbanken, Thomas Sterner, professor Göteborgs universitet, och Johan Schaar, avdelningschef Sida. Foto: WORLD BANK, GÖTEBORGS UNIVERSITET OCH SIDA

”Hur vi mäter utveckling kommer att avgöra på vilket sätt vi arbetar för utveckling”. Detta är huvudtesen i The Changing Wealth of Nations, en bok utgiven av Världsbanken i januari 2011. Bokens titel syftar på Adam Smiths stora mästerverk från 1776, ”The Wealth of Nations”, som ofta uppfattas som nationalekonomins grundsten. Världsbankens färska uppföljare kommer från ett projekt för grönare räkenskaper som ända sedan 1990-talet stötts av Sverige genom Sida.

Annons
Annons
Annons