”Hållbar infrastruktur och rent vatten inte motsatser”

Kritiken mot regeringsförslaget om ökad miljöhänsyn i våra vattendrag är missriktad. Vi ser till skillnad från artikelförfattarna att regeringens förslag till åtgärdande av miljöproblemen i vatten skulle leda till betydande vinster, skriver Joakim Ollén och Sten Frohm, Sportfiskarna.

Under strecket
Publicerad

Förutom de rent ekonomiska vinsterna finns även uppenbara sociala och biologiska värden i att ha en frisk natur med en hög produktion av ekosystemtjänster, skriver Joakim Ollén och Sten Frohm.

Foto: Björn Larsson Ask
Annons

Både våra inlandsvatten och våra hav har under årtionden utsatts för betydande negativ miljöpåverkan. De har fått fungera som slutstation för miljögifter och gödande ämnen, som en till synes oändlig resurs för uttag av fisk och som en ofta oreglerad produktionsresurs för vattenkraft. Resultatet har blivit att Östersjön befinner sig på gränsen till ekologisk systemkollaps, att Västerhavet är utfiskat och att tusentals vattendrag lider av en utarmad biologisk mångfald.

Vi ser till skillnad från artikelförfattarna (29/8) att regeringens förslag till åtgärdande av miljöproblemen i vatten skulle leda till betydande vinster.

Annons
Annons
Annons