”Håll elever hemma efter resa till drabbade områden”

Skidskola i Italien.
Skidskola i Italien. Foto: Neale Haynes/Rex/TT

Ett smittspårningsarbete i en normalstor svensk skola skulle snabbt bli oerhört utmanande. Låt därför ett mindre antal barn i familjer som rest i drabbade områden göra sitt skolarbete hemifrån två veckor efter hemkomst, skriver läkarstudenten Karl Rombo.

Under strecket
Publicerad
Annons

DEBATT | SMITTSPRIDNING

Det är uppenbart att Sverige står inför en stor utmaning att stoppa en smittspridning av det coronavirus som orsakar sjukdomen covid-19. Just nu är många svenska familjer på resa i drabbade områden och man behöver varken vara läkarstudent eller stjärnepidemiolog för att inse att vi i Sverige har en unik möjlighet och skyldighet att åtminstone hejda en spridning i närtid. Vi är många föräldrar som önskar köpa oss alla tid genom att låta ett mindre antal barn i familjer som har rest i drabbade områden att göra sitt skolarbete hemifrån två veckor efter hemkomst.

Folkhälsomyndigheten har i råd till skola och förskola, vilket vidarebefordrats till alla vårdnadshavare i exempelvis Stockholms Stad, meddelat att barn som vistats i drabbade områden ändå kan gå till skolan som vanligt så länge de inte visar symtom. Samtidigt har man i medierna den 28 februari uppmanat vuxna personer som rest till drabbade områden att ”stanna hemma”.

Det saknas således både tydlighet och närmare förklaring vilket är olyckligt eftersom:

Annons
Annons
  1. En stor grupp svenska elever med familj just nu befinner sig eller precis har kommit hem från resor i bland annat norra Italien.
  2. Läget fortfarande är oklart huruvida smittspridning kan ske från framförallt barn som inte visar symtom samt från personer som precis kommer bli sjuka.
  3. Skola och förskola varje säsong är drivbänkar i spridning av säsongsinfektioner vilket exempelvis brukar synas i nedgång av antal sjuka under sportlov och jullov. Det finns inget som talar för att detta inte skulle gälla i fallet med covid-19. 

Ett smittspårningsarbete i en normalstor svensk skola skulle snabbt bli oerhört utmanande. Ett fullt tänkbart scenario är att ett stort antal skolor skulle behöva stängas i sin helhet vid bekräftade fall. Detta skulle till viss del helt kunna undvikas om elever med förhöjd risk för infektion fick stanna hemma. 

Rekommendationer där arbetstagare kan arbeta hemifrån efter resa till drabbade områden förordas av arbetsgivarorganisationer som Almega och studenter som jag vid Karolinska Institutet eller andra högskolor har fått samma råd. Detta verkar dock inte ha nått skola och kommun. Även om skolplikten väger tungt i Sverige och man saknar de omedelbara ekonomiska särintressen som finns i företagsvärlden har man en skyldighet att värna sina anställda och elever. Beslutet att låta berörda elever arbeta hemifrån verkar falla på skolledare inom respektive skola men underlättas väsentligt av centrala direktiv från skolverket och respektive utbildningsförvaltningen men de baserar sin bedömning på riktlinjer från folkhälsomyndigheten.

Annons
Annons

Att vara först med att föreslå eller genomföra preventiva åtgärder kräver alltid mod. Rädslan för att i efterhand bli anklagad för att ha använt oproportionerliga insatser verkar sitta djupt hos berörda myndigheter. Och just nu framstår risken för att inte analysera situationen långsiktigt eller brett som mer överhängande. Ambitionen att inte fara iväg och fantisera får inte resultera i brist på fantasi inför vad som skulle kunna vara en effektiv och enkel insats. Det är klokt med ett sakligt förhållningssätt men att inte kommunicera att man, förutom att ta en dag i sänder, även planerar framåt för preventiva åtgärder skapar osäkerhet i en befolkning som självklart är oroliga och drar egna slutsatser om framtiden. 

Att Sverige ännu inte ser en omfattande spridning bör inte stoppa oss utan sporra oss till att mobilisera tidiga insatser. För en del kan försöken att begränsa en smitta verka fåfänga men varje insats som fördröjer en spridning är av godo. Samhället hinner mobilisera och vi hinner ta del av mer kunskap kring ett helt nytt virus i en snabb utveckling där varje dag innebär nya fynd. Det resulterar med stor säkerhet i mindre antal smittade och eventuellt även antal döda. Folkhälsomyndigheten behöver vara skarpare och tydligare i sina rekommendationer. Om inte behöver man förklara bättre varför en så självklart effektiv insats, som bara berör några få men tjänar många, inte skulle vara lämplig. 

Karl Rombo
läkarstudent Karolinska Institutet samt pappa till tre barn, varav ett för tidigt fött med lungsjukdom

Visa diskussion
Annons
Annons
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons