Annons

Håll domarna borta från sovrummen

Under strecket
Publicerad

Tingsrätten friade, men enligt Svea hovrätt har den kände fotbollsspelaren gjort sig skyldig till sexköp. Domen har kritiserats hårt under veckan, framför allt för rättens resonemang om hur man känner igen en prostituerad kvinna på utseende och brytning. Här frångås dessutom en fundamental regel i svensk straffrätt.

Det är en grundläggande princip inom västerländsk juridik att brott som begås med ett skyldigt sinne är allvarligare än ett brott som begås av oaktsamhet. Detta skyldiga sinne, eller uppsåt, definieras som att någon begått en gärning med insikt om resultatet – eller åtminstone med insikt om risken och dessutom med likgiltighet inför resultatet. Vid det senare så kallade likgiltighetsuppsåtet går den nedre gränsen för uppsåt i svensk rätt.

Annons
Annons
Annons