Annons
X
Annons
X

Hälften av rektorerna funderar på att byta jobb

Två av tre skolledare har fått mindre tid till pedagogiskt ledarskap och jobbar ofta över, enligt en ny rapport från Lärarförbundet. Trots att nästan alla uppger att de trivs på jobbet har över hälften av rektorerna funderat på att överge yrket det senaste året.

Enkäten som Lärarförbundet skickat ut har besvarats av 2 700 rektorer och förskolechefer.

Att läraryrket är med och toppar ligan när det gäller stress och arbetsbelastning har flera mätningar konstaterat. Den nya rapporten visar enligt Lärarförbundet att skolledarna har en lika tuff arbetssituation som sina underställda.

– Skolledarna sticker ut i väldigt många undersökningar där det betecknas som Sveriges stressigaste chefsjobb, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.

Annons
X

Tydligt är enligt rapporten att skolledarna upplever att deras arbetsbelastning har ökat under karriären, samtidigt som tiden för det pedagogiska uppdraget har minskat.

Att jobba över beskrivs snarare som regel än undantag, förklarar Eva-Lis Sirén.

– Sverige har jättestora utmaningar i att förbättra skolresultaten. Alla internationella undersökningar pekar på att det oerhört betydelsefullt med ett pedagogiskt ledarskap och att det måste öka, men Sverige går åt fel håll, säger hon.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Enligt Eva-Lis Sirén har skolledarna en orimlig arbetsuppgift med ständigt mer att göra och sämre förutsättningar.

  Trots att 97 procent svarar att de egentligen trivs med yrket i grunden har omkring hälften av skolledarna övervägt att lämna yrket det senaste året.

  Men tanke på de stora pensionsavgångar kåren står menar Lärarförbundet att siffrorna är extra alarmerande.

  – Jag tycker det är särskilt allvarligt, och det har parallellitet till lärarna. De älskar sitt jobb men det håller inte. De måste ha en rimlig arbetsbelastning, säger Eva-Lis Sirén.

  Risken Lärarförbundet ser är att skolledare och lärare kommer att slitas ut om det inte sker en förändring.

  Förbundet anser därför att regeringen snarast måste tillsätta den utredning av skolledarnas arbetssituation som aviserades i budgetpropositionen 2013.

  En annan viktig del menar de är att varje reform och nytt uppdrag från staten och huvudmannen måste matchas med resurser i form av tid och pengar, samt att skollagen måste skärpas så att huvudmännen ”regelbundet måste förvissa sig om att rektorer och förskolechefer har tillräckliga resurser för att klara sina uppdrag”.

  Därtill måste antalet skolledare öka så att varje skolledare får ett rimligt antal medarbetare, anser förbundet.

  Huvudmännen måste också sluta flytta administrativa arbetsuppgifter från huvudkontoren till skolorna, säger Eva-Lis Sirén.

  – Vi vill ju upp med resultaten, och då måste skolledarna få fokusera på att vara pedagogiska ledare.

  Mikaela Åkerman

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X