Annons
Ledare

Per Gudmundson:Hakkorset och halvmånen

Adolf Hitler efter ett antisemitiskt tal i München 1931.
Adolf Hitler efter ett antisemitiskt tal i München 1931. Foto: AP
Under strecket
Publicerad

En av de mer förbigångna händelserna de senaste åren var att president Barack Obama skickade sitt särskilda sändebud för att övervaka och motverka antisemitism, Hanna Rosenthal, till Malmö för snart två år sedan. Besöket borde ha blivit en ögonöppnare, men har inte lett till någon djupare självrannsakan.

Forum för levande historia kartlägger förekomsten av främlingsfientlighet i Sverige, bland annat i sina intoleransundersökningar. Rapporten från 2009, ”Den mångtydiga intoleransen”, baserades på en attitydundersökning bland knappt 4 700 gymnasieungdomar. Rapporten fann att en negativ inställning till judar förekom i alla kategorier – både bland elever med låg- och högutbildade föräldrar, såväl i storstäder som i glesbygd, bland pojkar och flickor etcetera. 18,6 procent av samtliga elever befanns ha en negativ inställning till judar. En kategori skiljde dock ut sig. Bland elever som definierade sig som muslimer hade 55 procent en negativ inställning till judar.

Annons
Annons
Annons