Annons

Anders Burman:Haiti lärde Hegel om herrar och slavar

Ett av Hegels mest inflytelserika resonemang gäller hur människans självuppfattning är avhängig av hur andra ser på henne. En ny bok visar att det förmodligen var slavupproret på Haiti som var inspirationen till tankegången.

Under strecket
Publicerad

Den haitiska revolutionen var i vissa avseenden mer radikal än den franska.

Den haitiska revolutionen var i vissa avseenden mer radikal än den franska.

Den haitiska revolutionen var i vissa avseenden mer radikal än den franska.
Den haitiska revolutionen var i vissa avseenden mer radikal än den franska.

Med goda skäl har Jürgen Habermas utnämnt Georg Wilhelm Friedrich Hegel till den förste moderne filosofen. Trots att han ansåg att det förgångna – i form av världsandens utvecklingsgång genom historien – utgör filosofins primära studieobjekt var Hegel som ingen tänkare före honom helt upptagen av att förstå den tid i vilken han själv levde. Det sena 1700-talet och det tidiga 1800-talet var en på många sätt omtumlande tid som den tyske filosofen uppfattade som en övergångsformation, ”en tid av födande och övergång till en ny period”, som han uttrycker det i förordet till ”Andens fenomenologi”, det storslagna, ytterst svårbegripliga verk från 1807 som förra året utkom i en med rätta hyllad svensk översättning av Brian Manning Delaney och Sven-Olov Wallenstein.

Annons
Annons
Annons