Annons
X
Annons
X

Hägglund (KD): Kritiken diffus

Kristdemokraternas parti­ledare Göran Hägglund svarar nu på den interna kritiken. Han tvivlar inte på medlemmarnas förtroende för honom.

(uppdaterad)

Efter KD:s dåliga val har Göran Hägglund fått intern kritik. Den har framförts under flera veckor och i olika sammanhang. Senast i en enkät till riskdagsgruppen som Ekot har gjort. Den visar att 7 av 19 ledamöter ifrågasätter Hägglunds ledarskap.

Hur ser du på den kritiken?

–Man måste alltid ta till sig kritik, men den är rätt diffus och inte så lätt att förhålla sig till. Men jag tror att en kärna handlar om att det behövs fler informella kontakter där riksdagsledamöter, partityrelseledamöter och andra möts. Det gäller att vi blir bättre på den interna dialogen och processen, säger Göran Hägglund till SvD.

Annons
X

Det finns de som tycker att KD ska anlita en konsult för att komma till rätta med problemen. Vad säger du om det?

–Jag tror inte att det är rätt väg att gå. Man har då en överdriven tro på att personer utifrån snabbt kan sätta sig in i hur ett parti fungerar och komma med lösningar. Det här är snarare något som vi själva ska hantera.

En av kritikerna, riksdagsledamoten Tuve Skånberg, tror inte att du leder partiet i nästa val. Hur kommenterar du det?

–För att en person ska vara partiledare krävs två saker: dels att personen är motiverad och engagerad, dels att man har medlemmarnas förtroende.

–Jag är oerhört revanschlysten. Våra idéer behöver ett bättre genomslag i svensk politik och det vill jag medverka till. Av de mätningar som har gjorts, bland annat av tidningen Dagen, så ser man att det finns ett starkt stöd för mig bland de partiaktiva. Det är något att bygga på.

Är KD ett partii kris?

–Det är alldeles uppenbart att vi har gjort ett jättedåligt val. Under den gångna mandatperioden har vi inte lyckats etablera oss på en högre nivå och vi har inte lyckats genomföra det förnyelsearbete vi nu har framför oss. Så vi är verkligen inte ett parti utan problem, men kris är ett ord som är stort.

Tänker du sitta kvar som partiledare?

–Jag känner en stark vilja att föra partiet framåt så länge jag har medlemmarnas stöd och det upplever jag att jag har.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X