Annons
X
Annons
X

Hägglund: Euron borta från kartan

KD-ledaren Göran Hägglund utesluter ett svenskt euromedlemskap för lång tid framöver, trots att han själv velat se en anslutning.

Av TT

– Ett svenskt deltagande i euron är bortom meningsfull diskussion för överskådlig framtid, säger han på partiets kommundagar i Helsingborg enligt det skrivna talet.

Hägglund, som varit för att Sverige går med i valutaunionen, anser att valutaunionen missköts genom att ”utfästelser har frångåtts, gräddfiler har inrättats efter behag.

Hägglund angriper bland andra EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso för att driva på en ökad centralisering i EU.

Annons
X

– Maktcentralister tycks använda krisen som förevändning, säger han.

– Vi ser nu processer som gravt tycks missa målet och driver EU längre från medlemsländer och medborgare.

Hägglund hoppas nu på ett startskott för en borgerlig EU-debatt och kritik i Sverige.

I sitt skrivna tal förespråkar Hägglund också daglig fysisk aktivitet i skolan. Han hänvisar till forskning kring 200 elever i Bunkeflostrand, som visade att elever som hade haft 45 minuters daglig fysisk aktivitet på schemat klarade grundskolans mål och fick behörighet till gymnasiet i större utsträckning än andra.

– Bättre skolresultat och bättre hälsa. Det här forskningsresultatet är för viktigt för att bara gå förbi, säger Hägglund.

En stor del av talet ägnar KD-ledaren åt att peppa partiets kommunal- och landstingspolitiker, genom att peka ut vad partiet uppnått i regeringsställning. Han nämner bland annat halverade vårdköer, fler vårdcentraler, avskaffat apoteksmonopol, mer pengar till pensionärer och ökad frihet för barnfamiljer.

Opinionssiffrorna har länge varit dyster läsning för kristdemokrater som legat under fyra procentsspärren till riksdagen. Men Hägglund hävdar att bilden bakom opinionsmätningarnas procentsatser är mer lovande än vad man kan tro. Han pekar bland annat på att framgångsreceptet är att vara den borgerliga alliansens tydliga sociala röst.

En rundringning till 22 av 26 partidistrikt som Svenska Dagbladet har gjort visar att Göran Hägglunds ställning på många håll är svag. Hälften av distrikten ger honom underkänt eller bara knappt godkänt för det senaste året.

– Hägglund får inte godkänt när det gäller det utåtriktade sakpolitiska arbetet. Det är för slätstruket och han pratar ju nästan bara om krogmomsen och att apoteken har avreglerats, säger Ola Björkqvist, ordförande i Gotlandsdistriktet till tidningen.

Stockholm TT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X