Annons

Hägglund bluffar om vårdnadsbidraget

Under strecket
Publicerad

Socialminister Göran Hägglund slår i dag ett slag för vårdnadsbidraget på Brännpunkt. Han riktar sig i artikeln uteslutande till småbarnsföräldrar och hävdar gång på gång att han vill göra deras liv lättare genom att låta dem bestämma mer själva. Väl så. Tanken att människor ska få bestämma mer över sina egna liv är knappast ny men alltid aktuell. Frågar man människor hur de vill att beslut i deras liv ska fattas – av dem själva vid frukostbordet eller av politikerna i riksdagen – är nog svaret mer eller mindre entydigt. Människor vill helt enkelt välja själva.

Görans Hägglunds syn på valfrihet är dock av ett synnerligen sällsamt slag. Han hävdar nämligen att ”rättvisan mellan barnomsorgsformerna måste öka” och tycker därför att vårdnadsbidragets tak ska höjas från dagens 36 000 kronor. Hägglund verkar här tro att det handlar om samma påse pengar och att det alltså skulle vara ett nollsummespel. Därför kanske det är dags med ett litet räkneexempel.

Annons
Annons
Annons