Annons

Hädisk konst måste få granskas kritiskt

När man frågar efter det etiska motivet bakom kränkande hädelse så är detta inte nödvändigtvis en uppmaning att kriminalisera hädisk konst utan det kan vara en uppmaning att etiskt reflektera kring val och handlingar, skriver David Heith-Stade vid Lunds universitet.

Under strecket
Publicerad

Protester för Charlie Hebdo i Stockholm.

Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT Bild 1 av 2

Protester mot Charlie Hebdo i Pakistan.

Foto: KM CHAUDARY/AP Bild 2 av 2

**Efter terrordåden i Paris **och Köpenhamn har en debatt kring kränkande hädelse och yttrandefrihet blossat upp i svenska medier. Personangrepp och populistiska utspel har förekommit i debatten vilket endast tar bort uppmärksamheten från en nödvändig, kritisk reflektion kring sakfrågan.

**I debatten **har en problematisk tankefigur kommit fram bland dem som påstår sig stå för yttrandefrihet, liberalism och sekularism. Denna tankefigur blandar ihop lag och moral vilket egentligen är ett uttryck för en totalitär mentalitet. När en del debattörer försöker diskutera den hädiska konstens etiska kvalitet i stället för att okritiskt hylla den hädiska konsten anklagas de för att vilja kriminalisera handlingar (i detta fall kränkande hädelse) som de anser vara mindre försvarbara ur ett etiskt perspektiv. En sådan tankefigur ogiltigförklarar samvetets omdöme och värderingar till förmån för lagen allena. Allt som är lagligt är rätt att göra och allt som uppfattas vara fel ska vara olagligt. Moral och etik har ingen plats i denna tankefigur.

Annons
Annons
Annons