Annons

Ulf Jonsson:Habermas tror mer på religion än på Gud

Jürgen Habermas, sedan 50-talet en av Tysklands ledande filosofer, är ännu vid 80 års ålder beredd att ompröva sina uppfattningar. Hans tidigare spådom om religionens försvinnande har omvandlats i övertygelsen om dess omistliga roll i dagens samhälle.

Under strecket
Publicerad

I dag fyller Jürgen Habermas 80 år. Men den oförtrutet produktive Habermas drar sig knappast tillbaka, utan lär idogt fortsätta att skriva och delta i samhällsdebatten. Allt från sanningsteorier och samhällsfilosofi till genteknologins etiska aspekter och mänskliga rättigheter i Kina fångar hans intresse. Hans plats bland samtidsfilosofins grand old men är obestridlig och hedersbetygelserna under årens lopp har varit legio. Få nu levande filosofer har ett jämförbart genomslag i samhälls- och kulturdebatten, trots att hans texter allmänt anses vara svårtillgängliga. Idag framstår han som Tysklands ledande vänsterorienterade filosof, förespråkande ett öppet, demokratiskt och mångkulturellt samhälle.

Från mitten av 50-talet, när han tog upp kontakten med Frankfurtskolans Max Horkheimer och Theodor Adorno, har Habermas reflekterat över frågor om kunskap och rationalitet i ljuset av samhällsteoretiska problemställningar. Inspirerad av såväl marxism som nordamerikansk pragmatism betraktar han all kunskap som betingad av sociala och intersubjektiva faktorer. Rationalitet är aldrig något rent monologiskt. Välgrundade kunskapsanspråk är, idealt sett, frukten av det egalitära, herraväldesfria samtalet mellan en grupp kompetenta diskursdeltagare.

Annons
Annons
Annons