Annons

Lena Kåreland:Gustave Flaubert nyanserad och fördjupad

En ny fransk biografi trotsar de omtalade svårigheterna med att skildra Flauberts liv och verk. Allt ­tyder på att vi fått ett nytt standardverk som framtida forskning måste förhålla sig till.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Att skriva romaner är för mig ett särskilt sätt att leva. Ett ord eller en idé kan få mig att sätta igång med efterforskningar och helt förlora mig i läsning eller drömmerier utan slut. Så skrev den franske författaren Gustave Flaubert i ett brev 1859, och den formuleringen har Flaubertspecialisten Pierre-Marc de Biasi tagit fasta på i sin biografi Gustave Flaubert. Une manière spéciale de vivre (Grasset & Fasquelle 2009, 492 s). Biasi, forskare vid CNRS (Centre national de recherche scientifique) i Paris, är väl insatt i Flauberts författarskap. Han har gett ut ett tiotal böcker om Flaubert och svarat för en kommenterad utgåva av författarens arbetsanteckningar.

Biasis biografi har förutsättningar att bli ett standardverk inom forskningen om Flaubert. Den bygger på en komplett genomgång av författarens litterära verk och dessutom på ett studium av brev, manuskript, anteckningar och utkast av olika slag. Utifrån detta rikhaltiga material studerar Biasi de olika verkens genes och estetiska struktur samt diskuterar romanernas mottagande både i samtiden och senare. Först eftervärlden förstod det nyskapande hos Flaubert. Till exempel ansåg Marcel Proust att Flaubert med ”Madame Bovary” (1857, på svenska 1921) inte bara hade skrivit den europeiska litteraturens första moderna roman. Han ändrade med sin roman även vårt sätt att se och uppfatta verkligheten.

Annons
Annons
Annons