Gunvor Engström, ordförande Företagarna – Anställda på små företag får mer beröm

Under strecket
Publicerad
Annons

q Stor sjuk, liten frisk? På fredag anordnar Företagarna en paneldebatt som handlar om de friska små- företagen. På vilket sätt är de friska, Företagarnas vd Gunvor Engström? - Vår undersökning visar att ju större företaget är desto större är sjukfrånvaron. För ett företag med upp till fem anställda är bara 1,7 procent sjuka. Ett företag med mer än 100 anställda har drygt 5 procents sjukfrånvaro. Varför är sjukfrånvaron lägre i små företag? - Medarbetarna känner ett större inflytande över den egna arbetssituationen i ett mindre företag. Dessutom får de i högre utsträckning uppskattning för sina insatser från cheferna och kunderna. Vad kan de större företagen dra för lärdom av småföretagen? - Det handlar om ledarskap. Att visa att medarbetarna betyder mycket för företaget. Kan det inte vara så att småföretagens anställda ändå går till jobbet, trots att de är sjuka? - Nej, våra undersökningar visar att de inte oftare går till jobbet, än i större företag, när de är sjuka. Finns det någon undersökning kring sjukfrånvaron i offentlig sektor? - Frånvaron där motsvarar i stort hur det ser ut bland de större företagen, mellan fem och sex procent.

Annons
Annons
Annons