Annons

Gunnar Hökmark: Missad möjlighet till en större budgetreform för EU

Foto: Andreas H. Nilsson
Publicerad

I går presenterade EU-kommissionen sitt förslag till en ny långtidsbudget. Det kommer dröja innan det blir till en budget. Förslaget är nämligen baserat på den felaktiga föreställningen att Storbritanniens utträde, och bortfallet av en nettobidragsgivare, ska täckas av ökade avgifter samt att budgeten ska fortsätta formas efter decenniegamla strukturer som formats sedan decennier tillbaka. Budgetförslaget är i själva verket en missad möjlighet att reformera EU:s budgetarbete.

De gamla utgiftsstrukturerna gör att jordbruket dominerar – vilket i sanningens namn beror på att medlemsstaterna helt och hållet har överlåtit det till EU – medan den nya tidens ekonomiska utmaningar är underfinansierade. Det gäller allt som kan göras på gemensam europeisk nivå, inte minst forskning och innovationer, liksom en digital agenda som gör oss ledande i den moderna informationsteknologin, inklusive 5G och artificiell intelligens.

Annons
Annons
Annons