Annons

Gullberg förde dikten framåt även som kritiker

Under strecket
Publicerad

Hjalmar Gullberg-sällskapets årsbok 2004 är något så märkligt som en helt ny bok av Gullberg. Den har fått titeln Hjalmar Gullberg - Diktarkritikern. Under ett antal år var nämligen skalden också litteraturkritiker. Hans litteraturkritik har nu samlats i en volym.
Själv gav diktaren ett porträtt av litteraturkritikern i ”Ensamstående bildad herre”. Kritikern, som fått namnet Tidström, är en före detta elev till huvudpersonen:

Fräck mot lärare och ekivok,
fastän klen i svenska och i språk,
företräder han en ny epok.
Tidström skiftar mening tusenfalt.
Gamla ideal förrådas kallt.
Tretti silverpenningar per spalt.

Annons
Annons
Annons