Annons
X
Annons
X

Guldregn över Brennan

Sex år i toppen av problemtyngda Astra Zeneca har gett vd David Brennan nästan en halv miljard kronor i olika ersättningar. Enbart i fjol fick amerikanen 49 miljoner kronor i kontantlön, bonusar och långsiktiga aktieprogram.

[object Object]
David Brennan, vd för Astra Zeneca. Foto: SIMON PAULIN

Astra Zenecas ersättningsvillkor utgör en mångfacetterad läsning, utmålad över nästan 15 sidor i läkemedelskoncernes årsredovisning. Bakom förkortningar som LIT, PSP, AZIP och SOP döljer sig ett ersättningssystem som enligt koncernstyrelsen ska främja ”långsiktigt hållbar tillväxt i värdet för aktieägarna”.

För David Brennan har detta, under sex år som vd, inneburit ersättningar på över 400 miljoner kronor, och möjligen betydligt mer beroende på hur amerikanen väljer att utnyttja bolagets optionsprogram. Visserligen har amerikanen tagit koncernen genom finanskrisen, men aktien handlas i dag runt 10 procent billigare än dagen Brennan tillträdde.

I botten har vd:n haft en fast grundlön som legat närmast orörlig på knappt 1 miljon pund. Därutöver har Brennan arbetat mot ett bonusprogram, som årligen utbetalar ett visst belopp beroende på bolagets vinst, kassaflöde, samt utfallet av ett ”styrkort”, som mäter prestationer rörande bland annat forskning och personal. Detta bonusprogram har sedan 2006 gett amerikanen mellan 1 och 1,7 miljoner pund per år, vilket per den sista december summerade till drygt 8 miljoner pund, eller drygt 70 miljoner kronor enligt dagens kronkurs.

Annons
X

Lönen har i sin tur legat som grund för koncernchefens pensionsrätter, som efter 2011 uppgår till drygt 14 miljoner pund. Här tillskrivs 4 miljoner pund Brennans tidigare år i koncernen. Pensionen kan amerikanen, om han vill, ta ut som ett engångsbelopp. Sammantaget, exklusive avgångsvederlag, har Brennan uppburit grundlön, bonus och pensioner till ett värde på över 24 miljoner pund. I dagens penningvärde, som en fingervisning, rör det sig om drygt 220 miljoner kronor, dock oaktat att pundet sedan 2006 försvagats rejält.

Utöver dessa årliga avsättningar har Brennan deltagit i åtminstone tre olika incitamentsprogram. Här finns bland annat ett aktiebaserat incitamentsprogram, kopplat till Astra Zeneca-aktiens utveckling i förhållande till en rad konkurrerande bolag. I detta program har Brennan tilldelats över 750 000 aktier, vilka i idag värderas till över 220 miljoner kronor. Därutöver har koncernen ytterligare ett aktieprogram, ”Astra Zeneca Investment Plan”, där Brennan sedan 2010 tilldelats ytterligare drygt 40 000 aktier, motsvarande drygt 12 miljoner kronor.

Slutligen har Astra Zeneca ett optionsprogram för ledande befattningshavare. Amerikanen har här tilldelats knappt 850 000 aktieoptioner, värdepapper som ger honom rätten att för egna pengar köpa lika många Astra Zeneca-aktier någon gång under tiden fram till 2019. Inlösenpriset, det Brennan måste betala för aktierna, ligger strax under gällande aktiekurs, vilket i dagsläget ger hans optioner ett värde på närmare 20 miljoner kronor. Värdet på optionerna beror helt och hållet hur aktiekursen utvecklas med tiden.

Annons
Annons
X

David Brennan, vd för Astra Zeneca.

Foto: SIMON PAULIN Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X