X
Annons
X

Helena Granström: Gudsperspektiv ger fysiker huvudbry

Amanda Gefter.
Amanda Gefter. Foto: Webb Chappell

Är en elektron en våg eller en partikel? Niels Bohr, en av kvantmekanikens anfäder, besvarade frågan med emfas: Ja! Elektronen, liksom fotonen eller vilket som helst annat kvantmekaniskt objekt, uppträder ibland som en våg och ibland som en partikel – vilket bestäms av kontexten. Elektronen är en våg – eller, den är en partikel. Perspektiven är varandra ute­slutande, och samtidigt kan inget sägas vara sannare än det andra. Inget av dem kan heller sägas vara uttömmande – de är komplementära, i be­märkelsen att de kompletterar varandra.

Amanda Gefter.

Foto: Webb Chappell Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X