Henrik Höjer:Guds kraft har minskat i betydelse sedan 2007

Har religionen spelat ut sin roll? Sankta Katarinas kyrkoruin i Visby.
Har religionen spelat ut sin roll? Sankta Katarinas kyrkoruin i Visby. Foto: Alamy

Religionens ursprung ligger i att kunna erbjuda tröst, hopp och normer i en farlig värld, menar Ronald Inglehart, en av forskarna bakom World values survey. Men stämmer det att Guds betydelse minskar när välståndet ökar? Och hur blir det då med oron i spåren av pandemin?

Under strecket
Publicerad
Annons

I begynnelsen var fortplantningen. Reproduktionen är av central betydelse för att förstå religion. I dag förknippar vi stora barnkullar med fattiga länder – fram till för ett par generationer sedan var även i Sverige en stor barnkull den viktigaste investeringen man kunde göra. De många barnen kunde trygga ålderdomen, och i en tid av hög barnadödlighet var ett stort antal barn en garant för gruppens överlevnad. När döden ständig var närvarande – i form av återkommande epidemier, svältkatastrofer, livsfarliga förlossningar och höga våldsnivåer – var reproduktion hela tiden i fokus. Medellivslängden var kort, och uppåt hälften av barnen dog före fem års ålder. 

Annons
Annons
Annons