Daniel Braw:Gud spelar en allt större roll på världsscenen

Religionen frodas i den moderna världen. Det hävdar journalisterna John Micklethwait och Adrian Wooldridge i sin nya bok ”God is Back”. De menar också att det är omöjligt att förstå internationell politik idag om man inte tar religionen i beräkning.

Under strecket
Publicerad
Annons

Den store amerikanske journalisten Walter Lippmann skrev i boken ”Västerlandets räddning” (1929): ”Den moderna världens irreligiositet är, efter vad jag tror, radikal i en grad, som saknar motstycke. Upplösningen av de gamla tänkesätten har gått så långt och är så kraftig i sina verkningar, att den moderna människan efter en tid av sökande icke längre är i stånd att sjunka tillbaka i någon ny, men fast ortodoxi.”

Om man får tro de båda Economist-journalisterna
John Micklethwait och
Adrian Wooldridge , författare till uppmärksammade böcker som ”A Future Perfect” (om globaliseringen) och ”The Right Nation” (om amerikansk konservatism), kunde inget vara mer fel. I sin nya bok,
God is Back: How the Global Rise of Faith is Changing the World (Allen Lane, 405 s), gör de gällande att religionen inte bara har klarat sig undan upplösningen av de gamla tänkesätten och frodas jämsides moderniseringen i många länder, utan att moderniteten också stärker religionens inflytande. ”Det som man antog skulle innebära slutet för religionen – demokrati och marknader, teknologi och förnuft – samverkar i att göra den starkare.”

Annons
Annons
Annons