Annons

Olle Häggström:Gud och Darwin möts i bioteologin

I en nyutkommen bok försöker teologen Carl Reinhold Bråkenhielm och ekologen Torbjörn Fagerström att lätta på den spänning mellan religion och biologi som har förelegat sedan Darwins evolutionsteori introducerades. Resultatet är intressant och bitvis spännande läsning.

Publicerad

Det så kallade teleologiska gudsbeviset har rötter i antiken, men artikulerades i början av 1800-talet med större detaljrikedom och retorisk sprängkraft än tidigare av den engelske filosofen William Paley. Denne målar upp bilden av en person som bland stenarna ute på en hed finner ett armbandsur, och därvid lätt kan inse att uret till skillnad från stenarna måste vara produkten av en genomtänkt design för ett specifikt syfte. Samma slutsats, menar Paley, kan dras om oss människor: vi är så ändamålsenligt utformade att vår tillkomst inte kan förklaras med mindre än att en medveten skapare haft ett finger med i spelet.

Detta resonemang ägde stor tyngd fram tills dess att Charles Darwin med sin teori om evolution medelst naturligt urval anvisade en mekanism för hur blinda naturkrafter kan resultera i produkter som uppvisar just sådana tecken på ändamål och syfte. Därmed kunde det teleologiska argumentet förpassas till samma idéhistoriska arkiv av felslut som övriga klassiska gudsbevis. Allt sedan dess har en spänning mellan religion och biologi förelegat - en spänning som inte förminskats av vetenskapens fortsatta landvinningar, via den så kallade moderna syntesen av darwinsk evolutionslära och mendelsk genetik till den molekylärbiologiska revolution som inleddes med upptäckten av den dubbla DNA-spiralen 1953.

Annons
Annons
Annons