Annons

Gud lever i aktuell forskning

Representanter från Humanisterna och andra sekularister upprepar envist sitt mantra att religionen har gjort sitt i samhället och att gudlöshet leder till befrielse. Men denna trosbekännelse går tvärs emot slutsatser från aktuell forskning. Det skriver bland andra debattörerna Christina Doctare och Ivar Gustafsson.

Under strecket
Publicerad

De svenska universiteten bildades en gång med en självklar bas i den kristna tron. Förnuftet och vetenskapen betraktades som verktyg för att bättre kunna förstå den värld som Gud skapat och placerat människan i. Dagens sekularister vill gärna påskina att förnuftet nu har frigjort sig och idag står helt frikopplat från den religiösa tron. Två doktorsavhandlingar som lagts fram i januari i år pekar på något helt annat.

Först ut var ekonomen Jonas Fjertorp, som vid Lunds Universitet försvarade sin avhandling om kommunekonomi. I sina slutsatser kopplar han till en biblisk grundsyn, där 1 Mosebokens redogörelse av Josefs förvaltarskap får utgöra ledstjärna även för dagens samhällsekonomiska beslut. Fjertorp gör även en relevant markering just kring kopplingen mellan forskning och religion: ”Den idémässiga grunden för universitetet och därmed även för en akademisk avhandling, är att Gud äras genom erövrandet av kunskap. Därigenom skapas också välstånd i samhället.” Bibliska principer beskrivs här som grundläggande för ett gott samhälle.

Annons
Annons
Annons