Ruth Lötmarker:Gud kan vara yngre än man trott

MONOTEISM ”Moses trodde inte på Gud”, konstaterar den franske religionsforskaren Jean Soler i en ny bok om uppkomsten av föreställningen att det bara finns en Gud. Historien om hur de ”etniska gudarna” förenades har redan väckt kontrovers.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

”Lyckliga de forskare som studerar grekiska och egyptiska gudar. Inte ens den mest kritiska analys riskerar att såra sina läsare, för ingen tror längre på vare sig Zeus eller Osiris! Det är en helt annan sak att skriva om den gud vi kallar Gud och som fort farande har tre miljarder trogna i världen.” Så presenterar den franske historikern och religionsforskaren
Jean Soler sin situation. Som kulturråd under två perioder under 70- respektive 90-talet vid franska ambassaden i Israel medverkade han i utarbetandet av ”L’Histoire universelle des Juifs” för att sedan specialisera sig på frågan om monoteismens uppkomst. Han har ställt sig frågan hur judarna under antiken kunde hävda som en dogm att det endast kunde existera en gud medan gudavärlden fram till dess i alla kända samhällen kännetecknats av en månghövdad skara av gudomliga väsen. Efter att i tre verk under samlingstiteln ”Aux origines du Dieu unique” (I spåren efter den ende Guden) ha behandlat olika aspekter av problemet, ställer han i sin senaste bok frågan
Qui est Dieu? (Vem är Gud?, Editions de Fallois, 124 s).

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons