Krönika

Jenny Nordberg:Gud har bara lite personalproblem

Under strecket
Publicerad
Annons

Gud är fortfarande mannen för dagen här. Det är mer vanligt och mindre kontroversiellt att tillhöra en kyrka än att inte göra det, även där jag bor. Det amerikanska arvet från när själva landet grundlades starkt, med en religionsfrihet som fick alla sorters kyrkor och trossamfund att frodas. Men organiserad religion är på väg ner i USA. 46 miljoner amerikaner tillhör numera ingenting alls.

På femtiotalet var det bara några få procent som inte hade någon religion, men nu är det en av fem vuxna amerikaner, enligt de senaste siffrorna. Framför allt tar yngre människor tar avstånd från kyrkan – i en historiskt låg notering tillhör en av tre numera ingen kyrka. Men även andra åldergrupper tröttnar alltmer på olika kyrkor. Behovet av andlighet och spiritualitet har däremot inte minskat, och inom den här växande gruppen är inte alla ateister eller agnostiker.

Annons
Annons
Annons