Annons

Ulf Jonsson:Gud finns inte och Dawkins är hans profet

När Richard Dawkins angriper religionen i ”The God Delusion” är det Gud som alltings skapare som hamnar i skottlinjen. Alister McGrath, en av dem som anlägger moteld, visar i ”The Dawkins Delusion” att evolutionsbiologens bild av religionen är en nidbild.

Under strecket
Publicerad

I dagarna utkommer den brittiske evolutionsbiologen Richard Dawkins bok The God Delusion (Bantam Press, 406 s) i svensk översättning av Margareta Eklöf på Leopard förlag. Dawkins vann världsberömmelse 1976 som författare till ”The Selfish Gene”, en bok som av många betraktas som ett av 1900-talets främsta populärvetenskapliga verk. Sedan 1995 innehar han en professur i Oxford för främjandet av vetenskapsförståelse bland allmänheten.

Under årens lopp har Dawkins ägnat allt större intresse åt livsåskådningsfrågor. Hans kritiska syn på religion har skymtat fram redan tidigare, men i ”A Devil‘s Chaplain” (2003) tog han bladet från munnen och gick till direkt angrepp på kristendomen. Hans nu aktuella bok, som på svenska fått titeln ”Illusionen om Gud”, är en drygt 400 sidor lång uppgörelse med religionen i dess judiska, kristna och muslimska varian­ter. Den lämnar en inte oberörd om man är minsta intresserad av religion.

Annons
Annons
Annons