”Gruvpolitiken bör skärpas – inte urvattnas”

Johanna Sandahl.
Johanna Sandahl. Foto: Pressbild

Lars Hjälmered (M) hävdar att regeringen ”sänker Sverige som gruvnation” genom att motverka näringens intressen. Tvärtom har gruvindustrin under lång tid haft något av en gräddfil i lagstiftning och politik, skriver Naturskyddsföreningen i en replik.

Under strecket
Publicerad
Annons

Behovet av metaller för omställningen till ett fossilfritt samhälle är stort. Men lösningen är inte att i första hand öppna nya gruvor som skadar naturen och skapar konflikter med samer, lantbrukare och annan lokalbefolkning. Gruvor innebär en storskalig, industriell verksamhet med kraftig miljöpåverkan på biologisk mångfald, vattenresurser och klimat. De ödelägger stora naturområden vilket försvårar människors friluftsliv, jakt och fiske – men också skadar eller omöjliggör förutsättningarna för andra näringar som renskötsel, turism och jordbruk.

Annons
Annons
Annons