Annons

”Gruvnäringen ska inte gå ut över markägarna”

Bilden är från Hälsingland, där gruvbrytning är planerad.
Bilden är från Hälsingland, där gruvbrytning är planerad. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

När jakten på mineraler möter boende på landsbygden blir det tydligt att gruvnäringen drar vinstlotten. Men det är ett för högt pris för många enskilda markägare och lagen behöver ändras, skriver juristen Jennifer Andersson.

Under strecket
Publicerad

Sverige är mineralrikt och har lång tradition av bergsbruk på mark som ägs av många olika personer, bland dem lantbrukare och fastighetsägare. Häromdagen meddelande EU att unionen ska sträva mot att minska beroende av råvaror från till exempel Kina – bland annat batterimineraler. Detta riktar fokus mot den svenska berggrunden vilket aktualiserar behovet av en lagstiftning som bättre balanserar lagens olika intressen.

Minerallagen som styr är från 80-talet när det var svenska aktörer som var involverade i gruvnäringen. Idag är det i hög grad internationella företag och lagen har inte följt med i den samhällsutvecklingen. Hänsyn måste tas till både globaliseringen och en förändrad syn på egendomsskyddet.

Annons
Annons
Annons