Grupper med skådespelare

Under strecket
Publicerad
Annons

Information.
Medarbetarna träffas i grupper med högsta ledningen. Först får medarbetarna bakgrundsinformation om resultat från marknads-, kund- och medarbetar-undersökningar, samt presen-tation av vanliga klagomål.
Delaktighet.
Med skådespelare skapas interaktion. Medarbetarna får själva stoppa en scen och före-slå ändringar. Då kommer viktiga värderings- och beteendefrågor upp till diskussion. Felkällor spåras. Så småningom enas man om vilka regler och vilken lägsta acceptabla nivå som ska gälla.
Förslag.
Genom grupparbeten tas konkreta förslag på förbättringar fram. Dessa sammanställs i åtgärdslistor och verkställs. Om förslag inte genomförs motiverar ledningen varför.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons