Grundlagsexpert: Lagstiftningen mycket snårig

Fler än 4 000 romer finns samlade i ett register hos polisen, skriver
Dagens Nyheter. Det väcker oro och en rad frågor, säger juristen och grundlagsexperten Johan Hirschfeldt i en intervju med
DN.

Bland annat undrar han över beteckningen ”Kringresande” – polisens namn på mappen med det romska registret.

– Är ”kringresande” en omskrivning för att vara rom och i så fall en registrering på grund av etniskt ursprung? Det är förbjudet att registrera enbart på den grunden, säger han.

Under strecket
Publicerad
Johan Hirschfeldt.

Johan Hirschfeldt.

Foto: TT
Annons

Johan Hirschfeldt understryker att grundlagen talar om ett stöd för de fem svenska nationella minoriteterna, där romer är en. En person med exempelvis romsk bakgrund har själv rätt att bestämma om denne vill betraktas som rom eller ej, enligt en internationell konvention. Myndigheterna har inte heller rätt att fritt sortera eller registrera efter etniskt ursprung.

– Myndigheter ska ha stöd i lag för vad de gör, det står i grundlagens första paragraf. I regeringsformen finns även ett skydd för personlig integritet och mot diskriminering, säger Johan Hirschfeldt till DN.

Annons
Annons
Annons