Annons
X
Annons
X

Grundlagsexpert: Lagstiftningen mycket snårig

Fler än 4 000 romer finns samlade i ett register hos polisen, skriver
Dagens Nyheter. Det väcker oro och en rad frågor, säger juristen och grundlagsexperten Johan Hirschfeldt i en intervju med
DN.

Bland annat undrar han över beteckningen ”Kringresande” – polisens namn på mappen med det romska registret.

– Är ”kringresande” en omskrivning för att vara rom och i så fall en registrering på grund av etniskt ursprung? Det är förbjudet att registrera enbart på den grunden, säger han.

Johan Hirschfeldt.
Johan Hirschfeldt. Foto: TT

Johan Hirschfeldt understryker att grundlagen talar om ett stöd för de fem svenska nationella minoriteterna, där romer är en. En person med exempelvis romsk bakgrund har själv rätt att bestämma om denne vill betraktas som rom eller ej, enligt en internationell konvention. Myndigheterna har inte heller rätt att fritt sortera eller registrera efter etniskt ursprung.

– Myndigheter ska ha stöd i lag för vad de gör, det står i grundlagens första paragraf. I regeringsformen finns även ett skydd för personlig integritet och mot diskriminering, säger Johan Hirschfeldt till DN.

– Europakonventionen, som är svensk lag, ger ett skydd mot godtycklig myndighetsinblandning. Människorättsdomstolen i Strasbourg har uttalat ett stöd för principen om människors skydd mot att hamna i myndighetsregister som systematiskt lagras och sparas.

Annons
X

Johan Hirschfeldt har i förväg fått läsa de artiklar som DN publicerar i dag. Han konstaterar att lagstiftningen kring polisens register är mycket snårig, även för jurister. Artiklarna väcker oro och en rad frågor, anser han. Bland annat undrar han över beteckningen ”Kringresande” – polisens namn på mappen med det romska registret. Om det finns en annan grund än etnicitet för registrering, så får uppgifter om etnicitet bara vara med om det är absolut nödvändigt för polisens arbete, säger Johan Hirschfeldt.

Annons
Annons
X

Johan Hirschfeldt.

Foto: TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X